وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1386 
رتبه 1 کشوري در کنکور کارشناسي ارشد  سازمان سنجش 1386 
دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1388 
دانش آموخته برتر علمی پژوهشی بنیاد ملی نخبگان 1389 
سردبير نشريه علمي-تخصصي شيل، نشريه برتر دانشجويي کشور  سومين جشنواره حرکت 1389 
سردبير نشريه علمي-تخصصي شيل، نشريه برگزيده کشور جشنواره نشريات دانشجويي  1390 
دانشجوي نمونه دانشگاه تهران  دانشگاه تهران 1388 
- دانشجوي نمونه رشته شيلات  وزارت جهاد کشاورزي و دانشگاه تهران 1388 
عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد ورامین 1389 
عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد ورامین 1390 
- داور برگزيده ژورنال Journal of Aquaculture research and develo  2012 
داور تجليل شده ژورنال African Journal of Microbiology Research  2012 
- سردبير شماره ويژه مجله Journal of Aquaculture research and dev  2013 
جوان نمونه استان گلستان اداره ورزش و جوانان - استانداری گلستان 1393 
جوان نمونه شهرستان کردکوی  1392 


  بازديد : 35051
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان